CHIẾN DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ -accesstrade

Hiện nay các chiến dịch tải app/tài chính/TMĐT đang đem lại thu nhập cực tốt cho publisher. Nếu như trước đây publisher còn chút lo lắng về tình trạng đơn chưa được ghi nhận, thì bằng nhiều cách tình hình hiện tại đã được cải thiện đáng kể.

Đăng ký tại đây

ACCESSTRADE Việt Nam trực tiếp chịu ảnh hưởng khi publisher bị mất đơn. Do đó, AT xin khẳng định chúng mình là network duy nhất chủ động giải quyết, cải tiến liên tục vấn đề mất đơn giữa publisher và advertiser.

 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ đơn chưa được ghi nhận hiện chiếm 2-8% tổng số đơn, và đối với những trường hợp báo thông tin đầy đủ thì tỷ lệ có thể hoàn lại được 60-90%. Một số trường hợp publisher cung cấp đủ bằng chứng nhưng không được nhà cung cấp trả đơn, AT đã chủ động trích quỹ hỗ trợ đồng hành cùng publisher an tâm đẩy số.

Còn bây giờ với những đơn hàng chưa được ghi nhận, publisher hãy cùng AT tìm lại bằng cách cung cấp thông tin cho AT nhé.