Hãy nêu các đặc trưng cơ bản của nguồn tài nguyên oneM2M? -Công Nghệ Iot

Câu hỏi 1: Hãy nêu các đặc trưng cơ bản của nguồn tài nguyên oneM2M?

• Tài nguyên có thể được tạo, Đọc, Cập nhật hoặc Xóa

để thao tác thông tin.

• Tài nguyên được tổ chức trong một cấu trúc giống như

cây và được kết nối bởi các liên kết.

• Giải quyết tất cả các tài nguyên và thuộc tính liên quan thông

qua URI duy nhất.

— URI có cấu trúc dựa trên chuỗi mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ

— Flat URI được làm bằng một định danh duy nhất có thể giải quyết thông

qua gốc cơ sở

Câu hỏi 2: Hãy giải thích cấu trúc nguồn tài nguyên oneM2M?

Tài nguyên bình thường: bao gồm tập hợp đầy đủ các đại diện của dữ liệu tạo thành cơ sở của thông tin cần được quản lý. !Tài nguyên ảo: được sử dụng để kích hoạt xử lý và / hoặc lấy kết quả, nhưng chúng không có đại diện vĩnh viễn trong CSE. !Tài nguyên đã công bố : một tài nguyên tại một CSE từ xa được liên kết với tài nguyên ban đầu đã được công bố và nó duy trì một số đặc điểm của tài nguyên ban đầu.

Câu hỏi 3: Hãy trình bày cách định địa chỉ nguồn tài nguyên oneM2M?

Tài nguyên ảo hoặc thuộc tính ảo được sử dụng để kích hoạt xử lý và/ hoặc lấy kết quả, nhưng chúng không có đại diện vĩnh viễn trong CSE, ví dụ: — FanOutPoint tài nguyên ảo được sử dụng để giải quyết các hoạt động số lượng lớn cho tất cả các tài nguyên thuộc về một nhóm. — Latest/Oldest tài nguyên ảo là con trỏ đến Phiên bản

Nội dung mới nhất và lâu đời nhất thực tế trong Container. Virtual Resource or Attribute Resource-Based M2M Communications

Khoa Công nghệ thông tin ĐC: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng Website: https://cntt.donga.edu.vn

• Địa chỉ của tài nguyên là một chuỗi xác định duy nhất tài nguyên được nhắm mục tiêu trong phạm vi yêu cầu

Câu hỏi 4: Hãy giải thích các khái niệm truyền thông "Subscribe" và "Notify"?

+ NOTIFY: cho biết sự thay đổi của tài nguyên cho một đăng ký. Biến thể của RETRIEVE / UPDATE.

+ Subscribe  được thiết kế cho SCADA và các mạng từ xa. Nó tập trung vào chi phí tối thiểu (tiêu đề 2 byte) và thông tin liên lạc đáng tin cậy. Nó cũng rất đơn giản. Giống như HTTP, tải trọng của MQTT là dành riêng cho ứng dụng và hầu hết các triển khai đều sử dụng định dạng nhị phân hoặc JSON tùy chỉnh.

Câu hỏi 5: Hãy trình bày và giải thích các hoạt động (toán tử) của REST?

API REST tuân theo tất cả các quy tắc của REST Architecture. 
Nó có hệ thống lớp client-server, không trạng thái, có thể lưu vào bộ nhớ cache với giao diện đồng nhất, trong khi các ứng dụng web RESTful có tất cả các tính năng của REST Architecture với các tính năng bổ sung độc đáo.